Termeni și condiții

Vă aducem la cunoştinţă regulamentul de ordine interioară obligatorie în cazul utilizării serviciilor complexului Sunrise Glamping Retreat.

Vă atragem atenţia asupra faptului că în momentul achitării serviciilor complexului Sunrise Glamping Retreat acceptaţi automat regulamentul de ordine interioară şi vă asumaţi respectarea acestora. În cazul nerespectării regulamentelor, SC Miruna Construct AG SRL. nu îşi asumă nici o responsabilitate fata de Client şi poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de catre clienti spatiului complexului, bunurilor, instrumentelor, etc, din incinta complexului.

Sunrise Glamping Retreat îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii.

Dispoziţii generale

1. Intrarea în incinta complexului Sunrise Glamping Retreat se face doar cu acordul personalului complexului.

2. Lista de preţuri valabilă, precum şi orarul de fucţionare sunt afişate la Receptie. Conducerea complexului Sunrise Glamping Retreat îşi rezervă dreptul de a modifica oricand tarifele existente sau programul de funcţionare, fără un anunţ prealabil. Toate informaţiile vor fi afişate şi actualizate.

3. Sunrise Glamping Retreat nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor personale lăsate nesupravegheate sau uitate în orice locatii interioare sau exterioare din cadrul complexului, precum şi pentru bunurile de valoare. Vă recomandăm să nu lăsaţi la vedere şi nesupravegheate lucrurile persoanle si bunurile de valoare, acestea fiind in raspunderea dvs proprie.

4. Pe teritoriul Sunrise Glamping Retreat este permisă fotografierea şi filmarea cu respectarea intimitatii clientilor existenti, dar conducerea complexului nu-şi asumă răspunderea pentru prelucrarea sau distribuirea de către clienţi a acestor materiale foto-video.

5. Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite de Sunrise Glamping Retreat are obligaţia de a respecta îndrumările şi instrucţiunile personalului.

6. În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, lipsă de apă sau curent electric, etc., sau a altor cazuri/situatii care pot afecta desfasurarea activitatii complexului, conducerea complexului poate schimba programul afişat la intrare sau poate întrerupe activitatea. În acest caz, serviciile plătite nu se vor putea restitui, ci se vor putea compensa cu alte servicii într-o altă zi.

7. Pentru evitarea accidentelor, vă rugăm să respectaţi îndrumările personalului şi panourile de atenţionare, dvs fiind singurii raspunzatori pentru integritatea si siguranta dvs fizica.

8. Vă rugăm ca, în cazul unor evenimente ieşite din comun (accidente, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase, etc), să anunţaţi personalul pentru a putea interveni.

9. În cazul utilizării dotărilor într-un mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, pictogramelor, regulamentelor de functionare, etc, Sunrise Glamping Retreat nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către clienţi.

10. Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, fara restituirea pretului achitat, iar în cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta complexului.

11. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează, insa fara a se limita la aceasta enumerare: la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la interzicerea accesului în incinta.

12. Sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incintă.

13. La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare, persoana in culpa suportand contravaloarea prejudiciul cauzat.

14. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.

15. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.

16. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanța competenta de la sediul societatii Miruna Construct AG SRL.

17. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru asigurarea echipamentului, imbracamintei, etc corespunzatoare proprii, specifice locatiei de munte, orice impediment/factor natural (vreme, ploaie, vant, frig, etc) care le produce prejudicii fizice, psihice sau de orice alta natura, nefiind in responsabilitatea conducerii/personalului complexului si neputand constitui motiv pentru solicitarea restituirii pretului achitat.

18. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru respectarea regulamentelor privind utilizarea corespunzatoare a cortului si sobei, puse la dispozitie pe site-ul nostru, conducerea/personalul complexului nefiind raspunzatori pentru fumul de la soba, apa in cort, vatamari de la foc, etc, care se pot produce ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a instrumentelor si/bunurilor puse la dispozitia clientului in cadrul complexului.

19. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru asigurarea supravegherii permanente si protectiei adultilor cu diverse dificultati fizice/psihice care necesita insotire, conducerea/personalul complexului nefiind raspunzatori pentru orice prejudicii de orice natura suferite de catre acestia.

20. Este interzis accesul in complex cu mâncare si băuturi, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului.. In cazul in care clientii consuma mancare si bautura procurata din afara locatiei complexului, sunt singurii raspunzatori pentru eventualele probleme de sanatate sau de orice alta natura care se pot produce ca urmare a acestui consum. Conducerea complexului isi rezerva dreptul de a lua masurile pe care le considera necesare in cazul incalcarii interdictiei si identificarii unor astfel de situatii, inclusiv avand dreptul de a evacua clientul fara restituirea pretului achitat pentru serviciile complexului.

Intrarea clienţilor

1. Este interzis accesul in complex al persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare. Sunrise Glamping Retreat îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii pentru a mentine standardul calitatii serviciilor asigurate pentru clientii prezenti.

2. Este interzis accesul în incinta complexului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase. Vă rugăm insistent să păstraţi ordinea în incinta complexului şi să nu provocaţi scandaluri sau acte de violenţă, in caz contrar conducerea complexului va lua toate masurile imediate care se impun, pentru protectia clientilor prezenti, locatiei si bunurilor complexului, pana la sosirea fortelor de ordine publica.

4. Clienţii beneficiază de serviciile complexului în ordinea sosirii.

5. La intrare in complex clientii vor completa un formular (check-in) si vor putea lua la cunostiinta de regulamentul de ordine interioara si regulamentele privind folosirea cortului si al sobei, care sunt afisate pe site si cu care ati fost de acord in momentul efectuarii rezervarii.

6. La iesirea din complex (check-out), personalul complexului va verifica starea cortului si a bunurilor folosite de clienti, orice defectiune sau utilizare necorespunzatoare care a produs un prejudiciu bunurilor fiind in raspunderea clientului care se obliga la achitarea valorii prejudiciului produs.

Obligaţiile clienţilor

1. Este interzisă introducerea şi consumarea în incinta complexului a băuturilor sau a mâncărurilor, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului.

2. În incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienicosanitare.

3. Pe teritoriul locatiei Sunrise Glamping Retreat este interzis accesul cu animale de companie.

4. Se va pastra linistea astfel incat sa nu se deranjeze alti clienti in intervalul orar 23.00-08.00.

5. Nu se vor folosi prosoapele de baie sau lenjeria de pat pentru: sters parul vopsit, pentru demachiat, curatat incaltamintea, geamantanele, pardoseala, etc, utilizarea acestora fiind strict corespunzatoare naturii/scopului acestora.

6. Prosoapele se vor folosi exclusiv pentru uz corporal.

7. Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, a gesturilor indecente, violente, cât şi a unui comportament care să afecteze confortul şi integritatea fizică/ psihica a clienţilor şi a personalului complexului.

8. Să se respecte personalul şi să nu se deterioreze bunurile complexului: mobilier, aparatură, instalaţiile igienico-sanitare, etc. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea valorii acestora persoanelor care au cauzat acest lucru.

9. Sa nu plece cu obiecte din dotarea complexului, fapt ce atrage de la sine imputarea valorii acestora persoanelor care au savarsit o astfel de fapt, precum si aplicarea oricaror masuri si/actiuni legale, civile/penale, fata de persoana in cauza. 

10. In incinta complexului clientii vor asculata muzica la un volum redus fara sa deranjeze ceilalti clienti. 

11. Este interzis folosirea gratarelor in alte locuri decat cele special amenajate.

12. Este interzis introducerea in complex de catre clienti a persoanelor straine care nu sunt cazate fara acordul personalului complexului.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai noi oferte direct in casuta de email.
Copyright © 2022. All Right Reserved.